Vytisknout

Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Na konci roku 2013 se transformovalo v obecně prospěšnou společnost. Zakladateli se stali Jarmila Balážová a Zdeněk Ryšavý.

Naše poslání

ROMEA posiluje důvěru mezi lidmi. Kvalitním zpravodajstvím a podporou vzdělávání umožňuje vzájemné poznání, a přispívá k uznání Romů za rovnocenné členy společnosti. ROMEA se snaží dlouhodobě přispět k rozšiřování střední vrstvy Romů.

Naše vize

  • Lepší soužití Romů a většinové společnosti
  • Romové bez předsudečné negativní nálepky
  • Seriózní a objektivní mediální kultura
  • Aktivní občanství Romů (např. politická participace)
  • Silná střední vrstva Romů

>>> Policy on the Protection of Children and Adolescents <<<