Dekáda romské inkluze 2005–2015

Link File PDF:

images/PDF/dekada.pdf

Dekáda romské inkluze 2005–2015

Příloha časopisu Romano voďi vznikla díky podpoře Open Society Institute a Decade of Roma Inclusion 2005–2015 při příležitosti uplynutí poloviny existence této mezinárodní iniciativy dvanácti evropských států, která si kladla za cíl odstranit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit. Při naplňování programu bylo podstatné plné využití a zapojení Romů samotných.

Příloha poskytuje základní přehled o jejím fungování a hodnotí přístupy v daných zemích: zda je Dekáda naplňována spíše teoreticky, formou strategií a koncepcí, či se daří její zásady implementovat v praxi. Publikaci otevírá rozhovor s Czeslawem Walekem, tehdejším ředitelem Odboru pro lidská práva Úřadu vlády.

Jednotlivé články se věnují situaci v České republice, na Slovensku, v Bosně a Hercegovině, v Chorvatsku, Makedoni, ve Španělsku, v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Černé Hoře a v Albánii.

Kol. autorů ROMEA
Samostatná příloha časopisu Romano voďi č. 7/8 r. 2010
Počet stran: 16

Více o Dekádě romské inkluze zde