Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Romští studenti mohou žádat o stipendium organizace ROMEA: Nabízí nejen finance, ale i doučování a mentoring

Romští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se mohou od pondělí 19. června do pondělí 31. července hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní a akademický rok 2023/2024. Stipendijní program organizace ROMEA byl spuštěn v roce 2016 a od té doby bylo rozděleno celkem 525 stipendií v hodnotě bezmála 8.6 milionů korun.

V roce 2023/2024 organizace ROMEA stipendiem podpoří znovu 80 romských studentů. Výše ročního stipendia pro středoškoláky je 14 000 Kč, pro studenty VOŠ 21 000 a vysokoškoláky 25 000 Kč. Nicméně finanční podpora není jediným benefitem stipendijního programu. Studenti mohou využívat také různých forem doučování, mají možnost získat jazykové kurzy zdarma, nebo si pořídit učebnice.

„Stipendijní program organizace ROMEA je unikátní v tom, jak je komplexní. Studenti nedostanou jen finanční příspěvek, ale mají možnost využívat jazykových kurzů nebo si mohou nechat proplatit učebnice. Prváci na střední škole mají zároveň povinnost mít mentora, což je většinou student vysoké školy, který si prošel stipendijním programem a má tedy zkušenosti, které může předávat dál,“ uvedl Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

„Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS (romsky ROSTEME), kde klademe důraz na posilování zdravého sebevědomí, motivaci ke studiu a seberozvoj. Diskutujeme o aktuálních tématech, jako je třeba romská identita, aktivní občanství a podobně. Snažíme se studentům zprostředkovat i oblasti, které v českém vzdělávacím systému často chybí, jako je romská historie či romský jazyk. Náš program nabízí také možnost doučování a mentoringu,” dodala koordinátorka mentoringu a vzdělávacích aktivit Vanesa Harvanová.

Stipendijní program ale funguje také jako vzájemná pomoc. Všichni stipendisté (s výjimkou maturantů) musí během roku odpracovat 50 hodin formou dobrovolnické činnosti. Mohou například doučovat v lokálním nízkoprahovém centru, nebo pomáhat vést kroužek pro menší děti. „Myslíme si, že když někdo něco dostane, měl by společnosti nějaký díl vrátit. Právě dobrovolnická činnost je důležitou součástí programu. Chceme, aby studenti pomáhali dalším a tím vraceli pomoc, která se jim také dostává,“ uvedl Balog.

Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pro zájemce je od pondělí na webových stránkách www.romskastipendia.cz otevřen elektronický formulář, prostřednictvím kterého mohou studenti žádosti posílat. Tento rok budou nově probíhat pohovory, bez kterých nebude možné stipendium získat.