Výroční zprávy

15 let aktivit v mediální, vzdělávací, sociální a kulturní oblasti

Rok 2017 byl patnáctým rokem existence organizace ROMEA. Pokračovali jsme v činnostech, které naši organizaci definuje od samého počátku. Stále klademe důraz na mediální aktivity, neboť si myslíme, že ověřená a v kontextu podaná fakta mohou změnit vnímání Romů ve společnosti.

Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se samostatným, společnosti prospěšným jedincem.

V roce 2017 jsme rozjeli ve větší míře možnost individuálního dárcovství na aktivity organizace a zjistili jsme, že tato forma podpory má v sobě velký potenciál. Přijali jsme výzvu americké nadace Bader Philantrophies, která nás v rozvoji individuálního dárcovství chtěla podpořit, a byli úspěšné v matchingové fundraisingové kampani.

V listopadu 2017 jsme společně s ambasadorem Romského stipendijního programu Ivanem Gabalem spustili online kampaň s názvem ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL! Tato kampaň vznikla jako reakce na podporu napadané základní školy v Teplicích, která po zveřejnění fotografie prvňáčků čelila nenávistným komentářům. Podařilo se oslovit přes 770 dárců a získali jsme 450 000 Kč. Polovinu těchto darů jsme předali škole, která pro prvňáčky nakoupila například tablety.

Rok 2017 pro nás byl zlomovým v oblasti vytváření videoobsahu na serveru Romea.cz a snahou spustit plnohodnotnou romskou internetovou televizi ROMEA TV. Jak budeme úspěšní ukážou další léta.

I v roce 2017 jsme získali pro nás velmi významné ocenění. Organizace ROMEA získala cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci za spolupráci při odhalování obchodování s volebními hlasy a obchodu s bídou.

Chtěl bych moc poděkovat všem pracovníkům organizace ROMEA za obrovské nasazení při realizaci všech našich aktivit.

Děkujeme samozřejmě také všem našim donorům i drobným dárcům bez jejichž pomoci bychom nic z toho, co popisujeme ve výroční zprávě realizovat.

Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA, o. p. s.

Výroční zprávy

Přehled financování ROMEA, o. s. z veřejných zdrojů