Výroční zprávy

15 let aktivit v mediální, vzdělávací, sociální a kulturní oblasti

Vážení příznivci obecně prospěšné společnosti ROMEA,

rok 2020 nebyl vůbec jednoduchý a stejně jako jiným i naše aktivity výrazně ovlivnila epidemie onemocnění COVID-19.

Přesto jsme i v roce 2020 pokračovali v činnostech, které naši organizaci definuje od samého počátku. Stále klademe důraz na mediální aktivity, neboť si myslíme, že ověřená a v kontextu podaná fakta mohou změnit vnímání Romů ve společnosti.

Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se samostatným, společnosti prospěšným jedincem. O náš stipendijní program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ je nebývalý zájem. Setkání studentů Baruvas podle slov studentů mění jejich životy a pro nás je to obrovský náboj do další práce.

V roce 2020 jsme navíc poprvé ve své vlastní režii vyhlásili i stipendijní program pro vysokoškoláky.

Od roku 2016 jsme rozdělili celkem 365 stipendií pro 214 studentů v celkové výši 5,728 milionů korun.

Vzhledem k pandemii COVID-19 jsme ale museli řešit novou výzvu. Hned v březnu jsme začali shánět výpočetní techniku pro naše studenty, kteří museli přejít na distanční výuku. Kampaň, prostřednictvím které jsme začali pro studenty počítače shánět, se však neomezila jen na stipendisty. Pomoc jsme nabídli všem romským dětem a studentům, kteří se kvůli chybějícímu vybavení nemohli zapojit do distanční výuky.

V rámci kampaně „DARUJ NOTEBOOK“ se podařilo sehnat pro studenty 90 notebooků a počítačů v hodnotě převyšující 500 tisíc korun. Poptávka po noteboocích a počítačích byla obrovská, neboť mnohé rodiny si takovéto školní pomůcky nemohou se svým rozpočtem dovolit.

Většinu výpočetní techniky věnovali jednotliví dárci, zapojily se i organizace a firmy. Mezi nimi například spolek Epistop zabývající se tématem epilepsie, tablety poslal Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové, velkou pomocí je spolupráce s iniciativou Česko Digital.

Pokračovali jsme v rozvoji individuálního dárcovství na aktivity organizace. V roce 2020 probíhala kampaň s názvem “DÍKY VÁM“, ve které se podařilo vybrat více než 750 tisíc korun, což pomohlo podpořit více romských studentů, než bylo původně plánováno.

K finálnímu dokončení se blíží unikátní projekt Virtuální reality tábora v Letech u Písku.

Chtěl bych moc poděkovat všem pracovníkům organizace ROMEA za obrovské nasazení při realizaci všech našich aktivit.

Děkujeme samozřejmě také všem našim donorům i drobným dárcům, bez jejichž pomoci bychom nic z toho, co popisujeme ve výroční zprávě realizovat.

Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA, o. p. s.

Výroční zprávy

Přehled financování ROMEA, o. s. z veřejných zdrojů