Virtuální realita tábora v Letech u Písku

ROMEA o.p.s. připravuje s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze na základě historického výzkumu a dobových svědectví virtuální realitu tzv. Cikánského tábora v Letech u Písku z období let 1942 - 1943. Virtuální realita bude určena jak pro širokou veřejnost, tak i díky propracovanému didaktickému konceptu pro žáky a studenty od 12 let věku.

Kvalitnější a cenově dostupnější technologie a narůstající počet zajímavého obsahu vede ve školách ke stále stoupající popularitě virtuálních realit. Při hodinách dějepisu si dnes už žáci mohou např. projít Cheopsovu pyramidu v Gíze, prohlédnout paleolitické malby ve francouzské jeskyni Lascaux, navštívit dům Anny Frankové, kde se s rodinou 2 roky skrývala před nacisty, nebo nahlédnout do tajné výslechové místnosti Stasi v NDR a zažít na vlastní kůži výslech.

Tábor v Letech u Písku bude jedním z prvních historických míst v České republice zpracovaném ve virtuální realitě. Toto prvenství si zaslouží nejen díky své pohnuté historii, ale také díky skandálnímu vývoji tohoto místa až do doby nedávné. Romský holokaust je v učebních osnovách téma stále marginální a díky celospolečenskému klimatu a vyhrocené populistické diskuzi ve veřejném prostoru i potenciálně konfliktní téma ve školních kolektivech. Moderní technologie virtuální reality může pedagogům pomoct překonat zábrany a tématu se plnohodnotně věnovat i s přesahem do současnosti.

K odpovědnému a angažovanému občanství patří i schopnost etického chování a empatie. Virtuální realita je novou možností, jak empatii, kterou jinak technologie spíše ničí, v žácích pěstovat. Díky simulacím různých situací a intenzivnímu ponoření se do dobového prostředí je virtuální realita skvělý nástroj, jak děti zaujmout a vedle znalostí v nich prohloubit právě i empatii.

Virtuální realitu tábora v Letech u Písku vytváří ROMEA o.p.s. ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze za finanční podpory Velvyslanectví USA v Praze a odborné pomoci Katedry archeologie ZČU v Plzni.

Velvyslanectví USA v Praze

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

 

Katedra archeologie ZČU v Plzni