O nás

Naše vize, poslání a náš tým

Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Na konci roku 2013 se transformovalo v obecně prospěšnou společnost. Zakladateli se stali Jarmila Balážová a Zdeněk Ryšavý.

Naše poslání

ROMEA posiluje důvěru mezi lidmi. Kvalitním zpravodajstvím a podporou vzdělávání umožňuje vzájemné poznání, a přispívá k uznání Romů za rovnocenné členy společnosti. ROMEA se snaží dlouhodobě přispět k rozšiřování střední vrstvy Romů.

Naše vize

  • Lepší soužití Romů a většinové společnosti
  • Romové bez předsudečné negativní nálepky
  • Seriózní a objektivní mediální kultura
  • Aktivní občanství Romů (např. politická participace)
  • Silná střední vrstva Romů

>>> Policy on the Protection of Children and Adolescents <<<

Náš tým

Jednotlivé pracovníky můžete kontaktovat na jejich e-mailech

Zdeněk Ryšavý

ředitel
zdenek.rysavy@romea.cz

Jana Baudyšová

šéfredaktorka Romano voďi
jana.baudysova@romea.cz

Jitka Votavová

koordinátorka - Stipendia pro romské středoškoláky
jitka.votavova@romea.cz

František Bikár

mediální pracovník
frantisek.bikar@romea.cz

Štefan Balog

fundraiser, dary a dárcovství, koordinátor vzdělávání
stefan.balog@romea.cz

Veronika Hlaváčová

mediální pracovnice
veronika.hlavacova@romea.cz

Tereza Heková

mediální pracovnice
tereza.hekova@romea.cz

Kristina Dienstbierová

pracovnice multimediálního projektu Romská paměť
kristina.dienstbierova@romea.cz

Gwendolyn Albert

překladatelka - Romea.cz
gwendolyn.albert@romea.cz

Lenka Jandáková

koordinátorka - Romský mentor a Mediální kurz
lenka.jandakova@romea.cz

Externí spolupráce

Richard Samko

moderátor, mentor, poradce

František Kostlán

dopisovatel serveru Romea.cz

Patrik Banga

mentor, poradce

Tomáš Bystrý

mentor, poradce

Richard Nádvorník

IT technik