Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Paměť Romů

Projekt Paměť Romů se snaží přiblížit širší veřejnosti tu méně známou stránku historie naší společnosti, historii Romů, prostřednictvím osobních příběhů samotných aktérů dějinných událostí.

V rámci projektu vzniká sbírka vzpomínek pamětníků v podobě videorozhovorů, které budou archivovány v Muzeu romské kultury a na semináři romistiky KSES FF UK, kde budou přístupné badatelským účelům.
Vybrané pasáže z rozhovorů doplněné o další dokumentační materiály budou zveřejňovány na těchto stránkách. Vedle příběhů pamětníků zde naleznete i texty, které vzpomínky zasazují do širšího historického kontextu.

Projekt Paměť Romů realizuje ROMEA, o.p.s. za finanční podpory Bader Philanthropies, Inc.