Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Online setkání romských vysokoškoláků BARUVAS: Znalost vlastní historie je nezbytnost, kritické myšlení a mediální gramotnost jsou dnes klíčové dovednosti

Poslední únorový víkend proběhlo již druhé online studentské setkání BARUVAS pořádané v rámci stipendijního programu organizace ROMEA. Tentokrát se ho zúčastnilo 25 vysokoškolských stipendistů organizace ROMEA a ve dvoudenním bloku workshopů se věnovali válečné a poválečné historii Romů, romským emancipačním hnutím i jak fungují dezinformace na sociálních sítích a jak jsou Romové jakožto mediální téma zneužitelní současnými politiky. 

Mezi účastníky z celé České republiky byli například doktorandka historie, doktorand speciální pedagogiky, studentka českého jazyka, budoucí právnička či studentka digitálního marketingu. 

"V prosinci jsme kvůli protiepidemickým opatřením uspořádali první online víkendové setkání BARUVAS pro středoškolské stipendisty. Tento víkend byl věnovaný vysokoškolákům a i když setkání jen prostřednictvím monitorů a telefonů samozřejmě postrádá mnohé z osobního setkání, povedlo se i takto virtuálně naplnit společný čas zajímavými diskuzemi a s lektory pracovat na tématech, která kvůli mezerám v českém vzdělávacím systému ve školách často chybí. Jde třeba právě o mimořádně bohatou a spletitou historii Romů na území České a Slovenské republiky i v mezinárodním kontextu," přiblížila pro server Romea.cz náplň setkání manažerka stipendijního programu Jitka Votavová.

Berkyová: "Mezery v základních znalostech o historii Romů, jako i pochybnosti o vlastní romské identitě, jsou velkým vykřičníkem pro současný vzdělávací systém."

Studenti se shodli na tom, že navzdory tomu, že se jich probíraná témata bytostně dotýkají a jsou podstatná pro vlastní sebevnímání a sebeurčení, nemají na školách mladí Romové stále často příležitost se o nich vůbec dozvědět. Stejně tak tyto informace chybí jejich spolužákům z většinové společnosti, což mnohdy vede ke vzájemnému nepochopení a v důsledku k nerovnému přístupu.

"Na on-line školení BARUVAS jsem potkala spoustu nových a zajímavých lidí, se kterými byla radost spolupracovat. Zároveň jsem se dozvěděla mnoho věcí o romské kultuře a její historii, o které si myslím, že by se mělo mnohem více mluvit a učit se o ní," popsala pro zpravodajský server Romea.cz dojmy ze svého prvního BARUVAS studentka bakalářského studia digitálního marketingu a komunikace Ethel Hammonsová.

O pocity ze setkání se podělil i student misijní a charitativní práce Kristián Drapák: "Za sebe tento víkend hodnotím jako skvěle využitý čas s obohacením o nové informace. A rovněž to bylo pro nás všechny povzbuzením ve studiu v těchto nelehkých dnech."

Historie Romů na školách chybí. Romům i jejich neromským spolužákům

"Češi si také prošli podobně nelehkou zkušeností, kdy v rámci habsburské monarchie jejich jazyk a kultura nebyly považovány za rovnocennou kulturu a mnozí z nich už ani česky nemluvili. Uvědomování si národní hrdosti a budování emancipačních hnutí byl dlouhý, ale klíčový proces," uvedl lektor historického bloku romista a student komparativní historie na Středoevropské univerzitě Michal Mižigár.

To potvrzuje i další lektorka workshopu zamřeného na historii Romů Renata Berkyová z Pražského fóra pro romské dějiny Akademie věd ČR. "Mezery v základních znalostech o historii Romů, které jsme v dotazníku zaslaném studentům ještě před samotným BARUVAS registrovali, jako i pochybnosti o vlastní romské identitě, jsou velkým vykřičníkem pro současný vzdělávací systém. Ten nejenže neintegruje romskou historii jako pevnou součást výuky, ale vyvolává touto absencí v romských žácích a studentech pocit méněcennosti. Bohužel pak tuto mezeru musí dohánět BARUVAS. Je neuvěřitelné vidět, jak všechny informace studenti doslova hltají a baží po diskuzi," shrnula poznatky z víkendového setkání Renata Berkyová. 

Kritické myšlení a mediální gramotnost - klíčové kompetence pro život v 21. století 

Po sobotním historickém bloku se v nedělním programu studenti spolu s ředitelem organizace ROMEA Zdeňkem Ryšavým a novinářkou Jarmilou Balážovou zaměřili na témata, jako jsou manipulace v médiích a na sociálních sítích a to, jak se na současné politické scéně zneužívají témata spojená s Romy a jak se tomu dá bránit.

"V současné době, kdy se na nás valí z internetu obrovské množství někdy i protichůdných informací, je nesmírně důležité, aby se nejen mladí lidé naučili v této spleti orientovat. Podle toho, co nám studenti říkají, tak mediální výchova není ve školách samozřejmostí," uvedl Zdeněk Ryšavý. "S lidmi, kteří se nedokáží v informacích orientovat, nedokáží nalézt k informacím pravdivý kontext, se velmi snadno manipuluje. A jak nyní vidíme i v souvislosti s onemocněním COVOID-19, jsou velmi často i Romové obětí dezinformací, které pro ně mohou mít velmi tragické následky," řekl Ryšavý.

"Kritické myšlení a mediální gramotnost by proto měly patřit mezi klíčové kompetence pro život v 21. století," dodal pro server Romea.cz Zdeněk Ryšavý.

Romský stipendijní program podporuje Nadace Velux, Nadace Albatros, Bader Philantropies, Nadace Sova a celá řada drobných dárcůRealizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Pokud se chcete stát pravidelným dárcem stipendijního programu, nebo chcete jednorázově podpořit studenty, navštivte stránku https://romskastipendia.cz/darujte/

DĚKUJEME

Víc informací o stipendijním programu naleznete na www.romskastipendia.cz.