Podpora Romů v Praze

Link File PDF:

images/PDF/podpora-romu-v-praze.pdf

Podpora Romů v Praze

Brožura pod názvem Podpora Romů v Praze. Projekt zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání shrnuje několikaleté působení mezinárodního projektu pod patronátem Evropské unie (ESF) – Iniciativy Společenství Equal, jehož cílem bylo řešit problémy spojené se snahami o větší inkluzi vyloučených romských lokalit a sdílet společné zkušenosti.

V úvodní části brožury jsou definována specifika životních podmínek Romů žijících v ČR a v partnerských zemích (Slovinsko, Portugalsko), dále je představen pražský projekt – jeho partneři (R-mosty, ROMEA, Úřad MČ Praha 3, ZŠ Havlíčkovo nám., Slovo 21 a Magistrát Hl. m. Prahy) a aktivity společně s výsledky, které byly v průběhu 4letého (2005–2008) dosaženy. Druhou polovinu publikace tvoří krátké rozhovory s 11 klienty, či jejich příběhy, kterým konkrétní aktivity projektu pomohly zvýšit vzdělání a zkvalitnit jejich přístup na pracovní trh.

  • Autoři: Adam Pospíšil, Vojtěch Lavička, Zdeněk Ryšavý
  • Grafika: Jakub Goldmann
  • Počet stran 28
  • Rok vydání 2008