Milena Hübschmannová ve vzpomínkách

Link File PDF:

images/PDF/hubschamnnova-vzpominky.pdf

Milena Hübschmannová ve vzpomínkách

V září roku 2005 v Jihoafrické republice tragicky zemřela indoložka, zakladatelka romistiky, podporovatelka romského etnoemancipačního hnutí a hybatelka rozvoje romské, zejména písemné, kultury Milena Hübschmannová (1933–2005). Organizace ROMEA byla zakládána s myšlenkou, kterou začala v Československu od 60. let navzdory státním asimilačním představám o „cikánském obyvatelstvu“ prosazovat právě Milena Hübschmannová, a proto se rozhodla uctít památku a odkaz této osobnosti řadou aktivit (vzpomínkový večer, výstavy, udílení Literární ceny Mileny Hübschmannové, publikace). Jednou z nich je kniha Milena Hübschmannová ve vzpomínkách, která MH představuje nejen jako vědeckou odbornici, ale přináší také osobní vzpomínky její rodiny a přátel.

Knihu otevírají cenné vzpomínky jejích sourozenců, Jiřiny Šístkové a Antonína Hübschmanna, které dávají nahlédnout do prostředí významné pražské rodiny a líčí události, které měly vliv na formování osobnosti jejich milované nejstarší sestry.
Na Milenu Hübschmannovou v publikaci dále vzpomínají přední osobnosti světové romistiky, její spolupracovníci a osobní přátelé: ředitel romského muzea v polském Tarnowě Adam Bartosz, romští lingvisté Marcel Courthiade z Albánie a Christo Kjučukovz Bulharska, Svetislav Kostić, indolog působící na FFUK původem ze Srbska, slovenský etnolog Arne B. Mann , pedagožky Eva Gašparová a Viera Šandorová ze Slovenska nebo její studentka a spolupracovnice ze sborníku Romano džaniben Lada Viková.

„Celým jejím životem se jako nit táhne jeden cíl: pomoci pozvednout Romy, zlepšit jejich postavení ve společnosti. Ta obrovská nespravedlnost, že majoritní společnost odsoudila k zániku romskou kulturu a jazyk dřív, než je stačila poznat, v mladé indoložce Mileně, zamilované do romské kultury, způsobila to, že se stala postupně obhájcem Romů a romských práv, práv na uznání romské kultury, jazyka, ale i na spravedlivé zacházení s jednotlivci, kdy například pomáhala negramotným rodičům dostat zpátky děti z dětských domovů apod.“ (úryvek z předmluvy Lady Vikové)

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Pocta Mileně Hübschmannové v prosinci 2006.

  • Editoři: Lenka Nádvorníková, Radka Steklá, Jarmila Balážová
  • Životopis a bibliografii připravil Petr Wagner a Jakub Krčík
  • Překlad: Karolína Ryvolová
  • Grafika: Lenka Vaculová
  • Fotografie: Antonín Hübschmann, Irene Stehli, Günter Bartoš, Petr Jedinák, Jana Šustová, Petr Axmann, Ondřej Mánek, Lenka Kučerová, archiv manželů Markových
  • V publikaci jsou použity reprodukce obrazů Rudolfa Dzurky
  • Počet stran: 120
  • Rok vydání 2006

Recenze: http://www.iliteratura.cz/Clanek/20477