Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Do stipendijního programu organizace ROMEA se budou letos moci přihlásit i romští vysokoškoláci

Organizace ROMEA přichází s rozšířením svého stipendijního programu. Od školního roku 2020/2021 se budou moci do stipendijního programu, vedle romských středoškoláků, přihlásit také vysokoškolští studenti. Ti budou moci žádost o stipendium zasílat bez ohledu na věk, stupeň vysokoškolského studia nebo formy studia. V následujícím akademickém roce podpoří organizace ROMEA až 30 vysokoškolských studentů. Přihlášky budou realizátoři programu přijímat od 22. června do 17. července 2020.

ROMEA svůj vlastní stipendijní program pro vysokoškoláky spouští poté, co do roku 2019 v České republice administrovala stipendia pro VŠ studenty od Romského vzdělávacího fondu z Budapešti.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo sehnat prostředky pro podporu romských vysokoškoláků. Studium na vysoké škole je samozřejmě pro mnohé studenty finančně náročné. Ať už se jedná o učebnice, skripta, speciální pomůcky, hrazení koleje nebo dojíždění do školy. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme třicítce studentů jejich cestě za vzděláním aspoň trochu ulehčit," říká Jitka Votavová, manažerka stipendijního programu organizace ROMEA.

Vybraní vysokoškolští studenti získají roční stipendium ve výši 25 000 Kč, středoškoláci získají po absolvování výběrového procesu 14 000 Kč. "Kromě samotného stipendia mohou studenti čerpat i 13 000 Kč, které jsou určeny na doučování, jazykové kurzy nebo na studijní exkurze," říká Štefan Balog, koordinátor vzdělávacích aktivit organizace ROMEA, a dodává, že stipendium mohou studenti využít částečně na úhradu školného na soukromé vysoké škole.

Kromě vysokoškolských stipendií uděluje od roku 2016 organizace ROMEA tradičně také stipendia romským středoškolákům a studentům vyšších odborných škol. V rámci stipendijního programu probíhají zároveň motivační semináře pro romské žáky základních škol ve vyloučených lokalitách, které je mají motivovat ke studiu na střední škole.

"Jsme přesvědčeni že je skutečně důležité podporovat a motivovat ke studiu romské studenty na všech úrovních vzdělávacího systému. Uvědomujeme si, že v České Republice stále dochází ve školství k nerovnému přístupu k romským žákům. Prostřednictvím podpory ve vzdělání ale pomáháme studentům získat nástroje, jak se proti tomuto přístupu bránit a jak dosáhnout svých profesních snů," dodává Jitka Votavová.

Více informací o stipendijním programu organizace ROMEA naleznete na www.romskastipendia.cz.

Stipendijní program organizace ROMEA usiluje od roku 2016 o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. ROMEA se tím snaží o zvyšování důvěry mladých romských osobností ve vlastní schopnosti a o zapojení Romů do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.

Podpořit romské studenty prostřednictvím kampaně DÍKY VÁM mohou zájemci na www.romskastipendia.cz/darujte