Podpořte pravdivé zpravodajství o Romech - Romea.cz

Jako jediný zpravodajský server v České republice se již 16 let zabýváme systematicky monitorováním obrazu Romů. Píšeme o životě Romů s potřebnou znalostí tématu, která mnohdy chybí velkým zpravodajským serverům. Jsme tak protiváhou těch, kteří neobjektivními články přispívají k vytváření negativního obrazu Romů a jejich paušalizace. Jsme místem, kam se čtenář (divák) obrátí, pokud chce najít důvěryhodnou informaci, analýzu, zasvěcený pohled, názor, podstatnou diskusi.

Došli jsme v rozvoji na jakousi hranici. Za 16 let jsme si vytvořili jméno a respekt, získali mnohá ocenění a dosáhli důležitých úspěchů.

 

Potřebujeme však další kvalitativní skok ve vývoji – pro udržení a rozšíření čtenářské obce, pro nové možnosti fundraisingu a samozřejmě pro dosahování našich cílů – zlepšování mediálního a společenského obrazu Romů.

Společně s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka jsme 10. září spustili crowdfundingovou kampaň na podporu činnosti zpravodajského serveru www.romea.cz. Kampaň s názvem: "Romea.cz - Rasisté ani populisté nás nezastaví!" běžela až do konce roku 2018 a podařilo se od drobných dárců získat téměř 170 tisíc korun. Ke každému příspěvku od veřejnosti pak přidal svůj příspěvek i Karel Janeček. Celkem to bylo 95 054 korun. Zpravodajský server Romea.cz tak získal přes 265 tisíc korun.

To samozřejmě na provoz serveru Romea.cz nestačí abudeme rádi i za další vaší podporu, například prostřednictví darovacího portálu Darujme.cz.

Obraz Romů v médiích není pravdivý, podstatná témata nejsou dostatečně zastoupena a vysvětlena. Zpravodajský server Romea.cz pracuje na tom, co na mediálním poli přísluší médiím veřejné služby. Ta to dnes ale neplní a pokud ano, tak jen z části.

Romea.cz chce být tím médiem, kam se čtenář, divák, posluchač obrátí, když chce najít důvěryhodnou informaci, analýzu, zasvěcený pohled, názor, podstatnou diskusi. Nemá být pouze „proromským“ aktivistickým médiem, ale otevřeným prostorem, který se snaží o objektivní pohled. Vypadá to jako idealistický nedosažitelný úkol, který nelze naplnit s několika málo novináři.

Přidejte se k nám a podpořte činnost zpravodajského serveru. Chceme zapojit do činnosti více novinářů a odborníků, kteří budou psát a publikovat články a zprávy na serveru Romea.cz.

Budete se tak společně s námi díky vašemu daru podílet na změně mediálního obrazu Romů v České republice. Děkujeme!