I have dream! Pomáháme studentům plnit si své studijní sny!

POMÁHÁME STUDENTŮM SPLNIT SI SVÉ STUDIJNÍ SNY. Každý máme nějaký sen. Mnohdy se nám však bez pomoci ostatních sen nepodaří uskutečnit. Přijali jsme proto další velkou výzvu! Když do 15. června získáme 300 tisíc Kč, nadace Bader Philantrophies tuto částku zdvojnásobí. Přispíváte tak k podpoře Romského stipendijního programu, kterým chceme v příštím školním roce podpořit nejméně 60 studentů. Děkujeme.

 

Dánská nadace Velux, která je hlavním donorem Romského stipendijního programu, snižuje s každým dalším rokem finanční podporu programu s cílem zajistit financování programu z místních zdrojů.

Každý rok přibývá romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří se chtějí stát součástí komplexního stipendijního programu. V tomto školním roce jsme obdrželi více než 130 žádostí. Podpořili jsme 80 z nich, a to mimo jiné také díky předchozí kampani.

Brzy bude vyhlášeno další kolo stipendijní podpory pro následující školní rok 2018/2019 a my chceme být připraveni pomoci dalším studentům v jejich snaze získat kvalitní vzdělání.

Částka 600 000 Kč nám zajistí kompletní dofinancování stipendijního programu tak, abychom mohli podpořit v dalších školním roce nejméně 60 studentů.

Ve videu vidíte naše čerstvé stipendisty v tomto školním roce. Mají své studijní a profesní sny a my jim společně s vámi pomáháme si je splnit.

Jsme první romská organizace, která se s odvahou pouští do online kampaní a díky vám, dárcům z řad majoritní společnosti a samotných Romů, se nám daří uspět. Děkujeme vám!

Nejde jen o stipendia, ale o komplexní program podpory studentů, kteří kromě přímé finanční podpory mohou získat mentora, příspěvek na vzdělávací kurz, absolvovat stáž ve firmách, setkávat se na víkendových motivačních kurzech s dalšími romskými studenty z celé ČR a dobrovolně pomáhat v romských organizacích.

Více o programu na stránkách www.romskastipendia.cz.