I have dream! Pomáháme studentům plnit si své studijní sny!

POMÁHÁME STUDENTŮM SPLNIT SI SVÉ STUDIJNÍ SNY. Každý máme nějaký sen. Mnohdy se nám však bez pomoci ostatních sen nepodaří uskutečnit. Přispíváte tak k podpoře Romského stipendijního programu, kterým chceme pravidelně každý školní rok podporovat nejméně 60 studentů. Děkujeme.

 

Dánská nadace Velux, která je hlavním donorem Romského stipendijního programu, snižuje s každým dalším rokem finanční podporu programu s cílem zajistit financování programu z místních zdrojů.

Každý rok přibývá romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří se chtějí stát součástí komplexního stipendijního programu. Ve školním roce 2017/2018 jsme obdrželi více než 130 žádostí. Podpořili jsme 80 z nich, a to mimo jiné také díky předchozí fundraisingové kampani.

V letošním školním roce jsme pak udělením stipendia ve výši 14 tisíc korun pro středoškoláky a 21 tisíc korun pro studenty vyšších odborných škol podpořili 60 studentů v jejich snaze získat kvalitní vzdělání.

Ve videu vidíte naše stipendisty. Mají své studijní a profesní sny a my jim společně s vámi pomáháme si je splnit.

Jsme první romská organizace, která se s odvahou pouští do online kampaní a díky vám, dárcům z řad majoritní společnosti a samotných Romů, se nám daří uspět. Děkujeme vám!

Nejde jen o stipendia, ale o komplexní program podpory studentů, kteří kromě přímé finanční podpory mohou získat mentora, příspěvek na vzdělávací kurz, absolvovat stáž ve firmách, setkávat se na víkendových motivačních kurzech s dalšími romskými studenty z celé ČR a dobrovolně pomáhat v romských organizacích.

Více o programu na stránkách www.romskastipendia.cz.